I. WSTĘP

1. Royal dreams Adrian Kubica

Z siedzibą w Gliwicach:

ul. Zwycięstwa 52A, 44-100 Gliwice

(GLIWICKIE CENTRUM HANDLOWE stoisko nr12.)

NIP: 625-225-75-23

Regon: 240969710.

2. Administratorem danych osobowych jest Royal dreams Adrian Kubica z siedzibą w Będzinie, adres 42-500 Będzin, ul. Brzozowicka 9.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu Royal dreams oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu.

4. Dostęp do regulaminu ma każdy użytkownik sklepu internetowego Royal dreams, poprzez kliknięcie w link na stronie głównej.

5. Informacje o produktach w sklepie m.in. opis, cena stanowią zaproszenie do złożenia oferty kupna w sklepie Royal dreams.

6. Towar oferowany w sklepie internetowym jest dokładnie opisany, posiada cenę oraz informację z jakiego materiału jest zrobiony.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji. Kolorystyka produktów na zdjęciach może odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora.

8. Produkty zamieszczone w sklepie internetowym są na stanie magazynowym, wszelkie braki w ofercie są wycofywane z oferty Royal dreams na bieżąco.

II. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedażowej

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez sklep produktów.

2. Umowa sprzedaży jest między kupującym (klientem), a sprzedającym Royal dreams Adrian Kubica z siedzibą w Będzinie.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Do umów zawieranychh na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumencich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także innych aktów prawnych.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje zawarte w formularzu po zakupowym powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Royal dreams Adrian Kubica zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe dostarczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Royal dreams Adrian Kubica podejmuje próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych Klienta do poprawnego wysłania zamówienia.

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

- Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

- Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowaniu,

- Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów jak i Administartora sklepu,

- Korzystania z treści zamieszczonej na stronach sklepu do użytku własnego.

III. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży należy użyć jakiejkolwiek dostępnej formy elektronicznej na stronie sklepu (on-line) lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy: 42-500 Będzinie, ul. Brzozowicka 9 (obok Miejskiego Targu w Będzinie). 

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane chronologicznie w pierwszy dzień roboczy po dniu złożenia zamówienia w dni niepracujące. Jedynie sprzedaż w punkcie stałym odbywa się od:

Pn- Pt 8.00-16.00, Sobota 8.00-14.00.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. bez rejestracji)

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganyc danych potrzebynch do wysyłki.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do koszyka.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem ,,Potwierdź zamówienie", klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Wysłanie zamówienia przez klienta zatwierdzeniem przyciskiem ,,Potwierdź zamówienie" stanowi ofertę złożoną Royal dreams co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią sprzedaży.

8. Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą e-mailową komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otzrymania przez sklep oferty zakupu klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu maila dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnym z Regulaminem.

11. W przypadku wyboru przez Klienta innej opcji płatności niż ,,za pobraniem" sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży w przypadku gdy:

- Dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,

- Transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV. Dostawa i odbiór

1. Jeśli zamówienie zostanie złożone do godziny 14.00 zamówienie zostanie wysłane następnego dnia roboczego.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenia Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną UPS lub przy wykorzystaniu Poczty Polskiej Kurierem 48. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1-3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki. Czas ten może wydłużyć się do 5 dni przed okresem świątecznym. 

3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki klient powinnien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

V. Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są polskich złotych i zawierają wszystkie jej składniki w tm VAT, cło i podatki.

3. Royal dreams zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem zmian lub praw osób yprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI. Gwarancja, reklamacje zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Royal dreams Adrian Kubica jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w porozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku oraz innymi odpowiednimi przepisami.

3. Klient może zgłosić mailowo lub telefonicznie informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym, który zostanie wysłany drogą elektroniczną oraz dowodem zakupu w sklepie, paczką pocztową ekonomiczną, na adres: Royal dreams Adrian Kubica ul. Brzozowicka 9, 42-500 Będzin. Klient otrzyma informację o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Royal dreams Adrian Kubica wyśle do klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie poźniej niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki przez Royal dreams Adrian Kubica, a gdy okaże się to nie możliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci kwotę zapłaconej ceny towaru.

5. W razie stwierdzenia przez klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zalecamy aby klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

6. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, a następnie przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko klienta w stanie niezmnienionym. Do przesyłki należy dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT). Pieniądze zostaną odesłane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych na podany przez klienta numer rachunku bankowego.

VII. Pozostałe

1. Dane osobowe klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Royal dreams Adrian Kubica wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę o odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu zamówienia. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6. Royal dreams Adrian Kubica zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 powyżej.

7. Royal dreams Adrian Kubica zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofania lub wprowadzenia poszczeególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jak i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.